Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Pravidla CHRISTMAS NIGHT RUN 2024

Obecné

 • Závodu CHNR se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci. Řádně registrovaní jsou jen ti, kdo vyplnil registrační formulář a jejich platba byla přijata pořadatelem ve stanoveném čase (viz propozice).
 • Běžci do 15-ti let se mohou dospělých závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce, a s uhrazeným startovným (ke stažení na www.eventreg.cz / dokumenty ke stažení).
 • Běžci mladší 12-ti let se mohou zúčastnit dospělých závodů po individuální domluvě s pořadatelem (dotazy@eventmedia.cz) a po uhrazení startovného.
 • Závodníci se účastní závodu ve své věkové kategorii dle roku narození.
 • Každý závodník při online registraci prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla závodu CHNR, souhlasí s nimi a během závodu se jimi bude řídit.
 • Pořadatel závodu nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.
 • Každý závodník prohlašuje, že se závodu účastní dobrovolně, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.
 • Pokud by se závod nemohl uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.
 • Každý účastník závodu se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech. V zázemí využije možnosti třídit odpad dle nádob k tomu určených.
 • Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly závodu CHNR a proběhnout všemi kontrolami. V případě porušení pravidel, může pořadatel závodníka diskvalifikovat a následně vyloučit.
 • Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou – svítilna na hlavě.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu závodu na televizních kanálech a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.

Registrace

 • K platné registraci se musí každý závodník zaregistrovat prostřednictvím online formuláře nebo v den závodu v registračním stanu v centru zázemí akce.
 • Zasláním přihlášky prostřednictvím internetu závodník nahrazuje písemný podpis na papírové přihlášce.
 • Registrace závodníka je platná až po jejím zaplacení a připsáním startovného na účet pořadatele v plné výši, a to buď hotově nebo platební kartou (při registraci na místě). Při online platbě musí být platba připsána na účet pořadatele nejpozději 3 pracovní dny před závodem (tz. pro závod v sobotu, musí být platba připsána nejpozději ve středu ráno).
 • Online registrace, která nebude zaplacena do 10-ti dnů, se automaticky skryje ve startovní listině. Pokud bude zaplacena později, znovu se objeví na startovní listině. Seznam přihlášených bude průběžně aktualizován.
 • Jakékoliv slevy na startovném lze využít pouze při online registraci.
 • Registrační poplatek zaplacený účastníkem je nevratný.
 • Počet startujících závodu CHNR je limitován na 1000 startujících na trať 5 km.
 • Online změny v registracích (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné pouze do 7 pracovních dní před každým závodem na e-mailu dotazy@eventmedia.cz, pokud není plný limit. Tato změna není zpoplatněna.
 • Změny v registracích v den závodu (přehlášení tratí, změna jména) jsou možné v registračním stanu, pouze pokud má závod, na který se chce závodník přehlásit volnou kapacitu. Tato změna je zpoplatněna za 100 Kč
 • Pokud změna není domluvena dle bodů viz víše a závodník se nemůže účastnit závodu, startovné se nevrací a nelze ho převést na jiný závod.
 • Každý účastník závodu je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Startovní balíčky

 • Startovní balíčky si mohou účastníci vyzvednout v den závodu v registračním stanu dle programu akce.
 • Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

  Startovní balíček obsahuje:
 • startovní číslo
 • měřící čip na botu do tkaniček – jednorázový
 • originální medaili CHNR pro každého v cíli
 • organizace závodu v centru města
 • startovní balíček od partnerů akce
 • občerstvení v cíli
 • bohaté občerstvení v cíli 
 • úschovnu zavazadel a převlékárnu – pouze malé batůžky o velikosti 40 cm x 40 cm x 40 cm
 • slevy u našich partnerů
 • zdravotnickou službu
 • diplom ke stažení s online výsledky
 • doprovodný program
 • EXPO městečko před startem

Závod 

 • Startovní číslo musí být upevněno na hrudi tak, aby bylo čitelné pořadateli.
 • Startovní čip musí být upevněn do tkaniček bot předepsaným způsobem. (odkaz)
 • Startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.
 • Startovní čísla a čip jsou až do skončení závodu majetkem pořadatele, nesmí se poškozovat a upravovat. Po skončení závodu se nevrací.
 • Závodník nočního závodu musí být vybaven funkční čelovkou – svítilna na hlavě.
 • Závodník v průběhu závodu nesmí používat sluchátka s muzikou a musí dbát pokynů pořadatele.
 • Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud se nebude držet pokynů pořadatelů, nebude viditelně označen startovním číslem nebo bude jakýmkoliv způsobem porušovat pravidla závodu.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať.
 • Pořadatel závodu zajišťuje pro účastníky závodu úschovnu věcí a převlékárnu.
 • Pořadatel závodu neručí za odložené věci ani za případné tvoření front.
 • Závod se měři GUN TIME - čas se počítá od výstřelu Startu

Ceny a výsledky

 • Ceny pro vítěze jsou zajištěny pro první tři v každé kategorii.
 • Předání cen je po dohodě s partnery a sponzory závodu podmíněno osobní účastí na vyhlášení vítězů po skončení závodu.
 • Ceny nejsou právně vymahatelné.
 • Nevyzvednuté ocenění propadá.
 • Neoficiální výsledky závodu budou zveřejňovány průběžně po doběhu každých 50-ti závodníků do cíle.
 • Oficiální výsledky budou zveřejněny do 24 hodiny po ukončení závodu na webových stránkách nebo na www.sport-base.cz
 • Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu prostřednictvím e-mailu (dotazy@eventmedia.cz nebo reklamace@sport-reg.cz) u zpracovatele výsledkového servisu, a to v termínu do 3 dnů po závodě. 

Kategorie dle roku narození

ZÁVOD NA 5 KM CHRISTMAS NIGHT RUN

KATEGORIE
M30 muži, 12 až 39 let
M40 muži, 40 až 49 let
M50 muži, 50 až 59 let
M60 muži, 60 a více
Z30 ženy, 12 až 39 let
Z40 ženy, 40 až 49 let
Z50
Z60
ženy, 50 až 59 let
ženy, 60 a více
RT

Rodinný tým - 1 dospělý 18 let a více
+ 1 dítě 14 let a mladší

nezávodní BĚH NN KIDS CHRISTMAS RUN

KATEGORIE ROK NAROZENÍ
NB děti do 14let 2010 - 2024

 

SPRINT 1 km - Uteč Grinčovi

(závodní, bez vyhlášení)

 

Sdílet